Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Zizz Definition

Noun: zizz  ziz
Usage: Brit

  1. A buzzing or whizzing sound
    "a nasty zizz in the engine"
     
  2. A nap
    "Arthur's taking a short zizz"
0.0003579 sql

Possible typos and wrong spellings of the word zizz

izzz zziz zizz
aizz sizz xizz zuzz z8zz z9zz zozz zlzz zkzz zjzz ziaz zisz zixz ziza zizs zizx