Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Zarf Definition

Noun: zarf  zaa(r)f

  1. An ornamental metal cup-shaped holder for a hot coffee cup
0.0004690 sql

Possible typos and wrong spellings of the word zarf

azrf zraf zafr
aarf sarf xarf zqrf zwrf zsrf zxrf zzrf zaef za4f za5f zatf zagf zaff zadf zard zare zarr zart zarg zarb zarv zarc