Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Yogourt Definition

Noun: yogourt  yow-gurt [N. Amer], yó-gut [Brit]
Usage: Cdn (=yogurt)

  1. A custard-like food made from curdled milk
    - yogurt, yoghurt, yoghourt
0.0003569 sql

Possible typos and wrong spellings of the word yogourt

oygourt ygoourt yoogurt yoguort yogorut yogoutr
togourt gogourt hogourt jogourt uogourt 7ogourt 6ogourt yigourt y9gourt y0gourt ypgourt ylgourt ykgourt yofourt yorourt yotourt yoyourt yohourt yonourt yobourt yovourt yogiurt yog9urt yog0urt yogpurt yoglurt yogkurt yogoyrt yogo7rt yogo8rt yogoirt yogokrt yogojrt yogohrt yogouet yogou4t yogou5t yogoutt yogougt yogouft yogoudt yogourr yogour5 yogour6 yogoury yogourh yogourg yogourf