Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Yeshiva Definition

Noun: yeshiva (yeshivas,yeshivot)  yu'shee-vu

  1. An academy for the advanced study of Jewish texts (primarily the Talmud)
    - yeshivah
0.0005059 sql

Possible typos and wrong spellings of the word yeshiva

eyshiva ysehiva yehsiva yesihva yeshvia yeshiav
teshiva geshiva heshiva jeshiva ueshiva 7eshiva 6eshiva ywshiva ysshiva ydshiva yfshiva yrshiva y3shiva y4shiva yeahiva yeqhiva yewhiva yeehiva yedhiva yechiva yexhiva yezhiva yesgiva yestiva yesyiva yesuiva yesjiva yesmiva yesniva yesbiva yeshuva yesh8va yesh9va yeshova yeshlva yeshkva yeshjva yeshica yeshida yeshifa yeshiga yeshiba yeshivq yeshivw yeshivs yeshivx yeshivz