Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Xxvi Definition

Adjective: xxvi

  1. Being six more than twenty
    - twenty-six, 26
Noun: XXVI
  1. The cardinal number that is the sum of twenty-five and one
    - twenty-six, 26
0.0004780 sql

Possible typos and wrong spellings of the word xxvi

xxvi xvxi xxiv
zxvi sxvi dxvi cxvi xzvi xsvi xdvi xcvi xxci xxdi xxfi xxgi xxbi xxvu xxv8 xxv9 xxvo xxvl xxvk xxvj