Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Veldt Definition

Noun: veldt  velt

  1. Elevated open grassland in southern Africa
    - veld
0.0003211 sql

Possible typos and wrong spellings of the word veldt

evldt vledt vedlt veltd
celdt deldt feldt geldt beldt vwldt vsldt vdldt vfldt vrldt v3ldt v4ldt vekdt veidt veodt vepdt ve.dt ve,dt velst velwt velet velrt velft velvt velct velxt veldr veld5 veld6 veldy veldh veldg veldf