Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Veld Definition

Noun: veld  velt

  1. Elevated open grassland in southern Africa
    - veldt
0.0003481 sql

Possible typos and wrong spellings of the word veld

evld vled vedl
celd deld feld geld beld vwld vsld vdld vfld vrld v3ld v4ld vekd veid veod vepd ve.d ve,d vels velw vele velr velf velv velc velx