Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Vegie Definition

Adjective: vegie
Usage: Brit

  1. Of, relating to, or for vegetarians
    - vegetarian, veggie [Brit]
0.0003490 sql

Possible typos and wrong spellings of the word vegie

evgie vgeie veige vegei
cegie degie fegie gegie begie vwgie vsgie vdgie vfgie vrgie v3gie v4gie vefie verie vetie veyie vehie venie vebie vevie vegue veg8e veg9e vegoe vegle vegke vegje vegiw vegis vegid vegif vegir vegi3 vegi4