Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Vegetal Definition

Adjective: vegetal  ve-ji-t(u)l

  1. Composed of vegetation or plants
    "regions rich in vegetal products";
    - vegetational, vegetative
     
  2. (of reproduction) characterized by asexual processes
    - vegetative
0.0003431 sql

Possible typos and wrong spellings of the word vegetal

evgetal vgeetal veegtal vegteal vegeatl vegetla
cegetal degetal fegetal gegetal begetal vwgetal vsgetal vdgetal vfgetal vrgetal v3getal v4getal vefetal veretal vetetal veyetal vehetal venetal vebetal vevetal vegwtal vegstal vegdtal vegftal vegrtal veg3tal veg4tal vegeral vege5al vege6al vegeyal vegehal vegegal vegefal vegetql vegetwl vegetsl vegetxl vegetzl vegetak vegetai vegetao vegetap vegeta. vegeta,