Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Vandyke Definition

Noun: vandyke  van'dIk

  1. A short pointed beard (named after the artist Anthony Vandyke)
    - vandyke beard
Noun: Vandyke  van'dIk
  1. Flemish painter of numerous portraits (1599-1641)
    - Van Dyck, Anthony Vandyke, Sir Anthony Vandyke
0.0003250 sql

Possible typos and wrong spellings of the word vandyke

avndyke vnadyke vadnyke vanydke vandkye vandyek
candyke dandyke fandyke gandyke bandyke vqndyke vwndyke vsndyke vxndyke vzndyke vabdyke vagdyke vahdyke vajdyke vamdyke vansyke vanwyke vaneyke vanryke vanfyke vanvyke vancyke vanxyke vandtke vandgke vandhke vandjke vanduke vand7ke vand6ke vandyje vandyue vandyie vandyoe vandyle vandy.e vandy,e vandyme vandykw vandyks vandykd vandykf vandykr vandyk3 vandyk4