Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ranee Definition

Noun: ranee  'raa,nee

  1. (the feminine of raja) a Hindu princess or the wife of a raja
    - rani
0.0002840 sql

Possible typos and wrong spellings of the word ranee

arnee rnaee raene ranee
eanee 4anee 5anee tanee ganee fanee danee rqnee rwnee rsnee rxnee rznee rabee ragee rahee rajee ramee ranwe ranse rande ranfe ranre ran3e ran4e ranew ranes raned ranef raner rane3 rane4