Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Radar Definition

Noun: radar  'rey,daa(r)

  1. Measuring instrument in which the echo of a pulse of microwave radiation is used to detect and locate distant objects
    - microwave radar, radio detection and ranging, radiolocation
0.0004740 sql

Possible typos and wrong spellings of the word radar

ardar rdaar raadr radra
eadar 4adar 5adar tadar gadar fadar dadar rqdar rwdar rsdar rxdar rzdar rasar rawar raear rarar rafar ravar racar raxar radqr radwr radsr radxr radzr radae rada4 rada5 radat radag radaf radad