Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Pang Definition

Noun: pang  pang

 1. A sudden sharp feeling
  "pangs of regret";
  - stab, twinge
   
 2. A mental pain or distress
  "a pang of conscience";
  - sting
   
 3. A sharp spasm of pain
0.0003650 sql

Possible typos and wrong spellings of the word pang

apng pnag pagn
oang 0ang lang pqng pwng psng pxng pzng pabg pagg pahg pajg pamg panf panr pant pany panh pann panb panv