Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kerf Definition

Noun: kerf  kurf

  1. A notch, channel, or slit made in any material by cutting or sawing
0.0003080 sql

Possible typos and wrong spellings of the word kerf

ekrf kref kefr
jerf uerf ierf oerf lerf .erf ,erf merf kwrf ksrf kdrf kfrf krrf k3rf k4rf keef ke4f ke5f ketf kegf keff kedf kerd kere kerr kert kerg kerb kerv kerc