Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kava Definition

Noun: kava  kaa-vu

  1. An alcoholic drink made from the aromatic roots of the kava shrub
    - kavakava
0.0003221 sql

Possible typos and wrong spellings of the word kava

akva kvaa kaav
java uava iava oava lava .ava ,ava mava kqva kwva ksva kxva kzva kaca kada kafa kaga kaba kavq kavw kavs kavx kavz