Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Karyon Definition

Noun: karyon

  1. A part of the cell containing DNA and RNA and responsible for growth and reproduction
    - nucleus, cell nucleus
0.0003440 sql

Possible typos and wrong spellings of the word karyon

akryon krayon kayron karoyn karyno
jaryon uaryon iaryon oaryon laryon .aryon ,aryon maryon kqryon kwryon ksryon kxryon kzryon kaeyon ka4yon ka5yon katyon kagyon kafyon kadyon karton kargon karhon karjon karuon kar7on kar6on karyin kary9n kary0n karypn karyln karykn karyob karyog karyoh karyoj karyom