Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Jerky Definition

Adjective: jerky (jerkier,jerkiest)  jur-kee

 1. Lacking a steady rhythm
  - arrhythmic, jerking
   
 2. Marked by abrupt transitions
  "jerky prose";
  - choppy
   
 3. Having or revealing stupidity
  "ridiculous jerky behaviour";
  - anserine, dopy, dopey, foolish, goosey, goosy, gooselike
Noun: jerky  jur-kee
 1. Meat (especially beef) cut in strips and dried in the sun
  - jerked meat, jerk
0.0003400 sql

Possible typos and wrong spellings of the word jerky

ejrky jreky jekry jeryk
herky yerky uerky ierky kerky ,erky merky nerky jwrky jsrky jdrky jfrky jrrky j3rky j4rky jeeky je4ky je5ky jetky jegky jefky jedky jerjy jeruy jeriy jeroy jerly jer.y jer,y jermy jerkt jerkg jerkh jerkj jerku jerk7 jerk6