Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Hamza Definition

Noun: hamza

  1. A sign used in the written Arabic language to represent a glottal stop
0.0002980 sql

Possible typos and wrong spellings of the word hamza

ahmza hmaza hazma hamaz
gamza tamza yamza uamza jamza mamza namza bamza hqmza hwmza hsmza hxmza hzmza hanza hahza hajza hakza ha,za hamaa hamsa hamxa hamzq hamzw hamzs hamzx hamzz