Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Baldie Definition

Noun: baldie  bol-dee

  1. A person whose head is bald
    - baldhead, baldpate, baldy
0.0003259 sql

Possible typos and wrong spellings of the word baldie

abldie bladie badlie balide baldei
valdie faldie galdie haldie naldie bqldie bwldie bsldie bxldie bzldie bakdie baidie baodie bapdie ba.die ba,die balsie balwie baleie balrie balfie balvie balcie balxie baldue bald8e bald9e baldoe baldle baldke baldje baldiw baldis baldid baldif baldir baldi3 baldi4