Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Zambezi Definition

Noun: Zambezi

  1. An African river; flows into the Indian Ocean
    - Zambezi River
0.0003221 sql

Possible typos and wrong spellings of the word Zambezi

azmbezi zmabezi zabmezi zamebzi zambzei zambeiz
aambezi sambezi xambezi zqmbezi zwmbezi zsmbezi zxmbezi zzmbezi zanbezi zahbezi zajbezi zakbezi za,bezi zamvezi zamfezi zamgezi zamhezi zamnezi zambwzi zambszi zambdzi zambfzi zambrzi zamb3zi zamb4zi zambeai zambesi zambexi zambezu zambez8 zambez9 zambezo zambezl zambezk zambezj