Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

XXIX Definition

Adjective: xxix

  1. Being nine more than twenty
    - twenty-nine, 29
Noun: XXIX
  1. The cardinal number that is the sum of twenty-eight and one
    - twenty-nine, 29
0.0003951 sql

Possible typos and wrong spellings of the word XXIX

xxix xixx xxxi
zxix sxix dxix cxix xzix xsix xdix xcix xxux xx8x xx9x xxox xxlx xxkx xxjx xxiz xxis xxid xxic