Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ulmus Definition

Noun: Ulmus

  1. Type genus of family Ulmaceae; deciduous trees having simple serrate leaves; widely distributed in temperate regions
    - genus Ulmus
0.0004032 sql

Possible typos and wrong spellings of the word Ulmus

lumus umlus ulums ulmsu
ylmus 7lmus 8lmus ilmus klmus jlmus hlmus ukmus uimus uomus upmus u.mus u,mus ulnus ulhus uljus ulkus ul,us ulmys ulm7s ulm8s ulmis ulmks ulmjs ulmhs ulmua ulmuq ulmuw ulmue ulmud ulmuc ulmux ulmuz