Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

RAIU Definition

Noun: RAIU

  1. Radioactive iodine test that measures the amount of radioactive iodine taken up by the thyroid gland
    - radioactive iodine uptake test
0.0003190 sql

Possible typos and wrong spellings of the word RAIU

ariu riau raui
eaiu 4aiu 5aiu taiu gaiu faiu daiu rqiu rwiu rsiu rxiu rziu rauu ra8u ra9u raou ralu raku raju raiy rai7 rai8 raii raik raij raih