Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Nakuru Definition

Noun: Nakuru

  1. A city in western Kenya; commercial centre of an agricultural region
0.0004358 sql

Possible typos and wrong spellings of the word Nakuru

ankuru nkauru naukru nakruu nakuur
bakuru gakuru hakuru jakuru makuru nqkuru nwkuru nskuru nxkuru nzkuru najuru nauuru naiuru naouru naluru na.uru na,uru namuru nakyru nak7ru nak8ru nakiru nakkru nakjru nakhru nakueu naku4u naku5u nakutu nakugu nakufu nakudu nakury nakur7 nakur8 nakuri nakurk nakurj nakurh