Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kananga Definition

Noun: Kananga

  1. A city in southwestern Congo; former name (until 1966) was Luluabourg
    - Luluabourg
0.0003440 sql

Possible typos and wrong spellings of the word Kananga

aknanga knaanga kaannga kannaga kanagna kananag
jananga uananga iananga oananga lananga .ananga ,ananga mananga kqnanga kwnanga ksnanga kxnanga kznanga kabanga kaganga kahanga kajanga kamanga kanqnga kanwnga kansnga kanxnga kanznga kanabga kanagga kanahga kanajga kanamga kananfa kananra kananta kananya kananha kananna kananba kananva kanangq kanangw kanangs kanangx kanangz