Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kalinin Definition

Noun: Kalinin  kaa'lee-nin

  1. Soviet statesman and head of state of the USSR (1875-1946)
    - Mikhail Kalinin, Mikhail Ivanovich Kalinin
0.0004621 sql

Possible typos and wrong spellings of the word Kalinin

aklinin klainin kailnin kalniin kaliinn kalinni
jalinin ualinin ialinin oalinin lalinin .alinin ,alinin malinin kqlinin kwlinin kslinin kxlinin kzlinin kakinin kaiinin kaoinin kapinin ka.inin ka,inin kalunin kal8nin kal9nin kalonin kallnin kalknin kaljnin kalibin kaligin kalihin kalijin kalimin kalinun kalin8n kalin9n kalinon kalinln kalinkn kalinjn kalinib kalinig kalinih kalinij kalinim