Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Idun Definition

Noun: Idun

  1. (Norse mythology) goddess of spring and wife of Bragi; guarded the apples that kept the gods eternally young
    - Ithunn
0.0003321 sql

Possible typos and wrong spellings of the word Idun

diun iudn idnu
udun 8dun 9dun odun ldun kdun jdun isun iwun ieun irun ifun ivun icun ixun idyn id7n id8n idin idkn idjn idhn idub idug iduh iduj idum