Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Haifa Definition

Noun: Haifa  hI-fu

  1. A major port in northwestern Israel
    - Hefa
0.0003519 sql

Possible typos and wrong spellings of the word Haifa

ahifa hiafa hafia haiaf
gaifa taifa yaifa uaifa jaifa maifa naifa baifa hqifa hwifa hsifa hxifa hzifa haufa ha8fa ha9fa haofa halfa hakfa hajfa haida haiea haira haita haiga haiba haiva haica haifq haifw haifs haifx haifz