Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Fahd Definition

Noun: Fahd  faad

  1. King of Saudi Arabia from 1982 to 2005 (1923-2005)
    - Fahd ibn Abdel Aziz al-Saud
0.0003390 sql

Possible typos and wrong spellings of the word Fahd

afhd fhad fadh
dahd eahd rahd tahd gahd bahd vahd cahd fqhd fwhd fshd fxhd fzhd fagd fatd fayd faud fajd famd fand fabd fahs fahw fahe fahr fahf fahv fahc fahx