Look up word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Dalek Definition

Noun: Dalek  'daa,lek

  1. An alien robot, from BBC science-fiction series Dr Who
0.0003049 sql

Possible typos and wrong spellings of the word Dalek

adlek dlaek daelk dalke
salek walek ealek ralek falek valek calek xalek dqlek dwlek dslek dxlek dzlek dakek daiek daoek dapek da.ek da,ek dalwk dalsk daldk dalfk dalrk dal3k dal4k dalej daleu dalei daleo dalel dale. dale, dalem